top of page

תחומי התמחות

אם אחד מהדברים שכתובים כאן עונים על הצורך שלך, מתאים שנעבוד יחד.

 

 

 

תכניות הדרכה
כתיבת תוכן
קורסים והכשרות
מחקרים ארגוניים
הנחייה פדגוגית

פיתוח תכניות חינוך ולימודים

מומחיות באיתור צרכי הדרכה והוראה בארגון. תחקיר לאיתור, ארגון ובחירת תכנים.

פיתוח תכניות המיועדות לעובדים או ללקוחות, למורים או למדריכים, לתלמידים או לחניכים.

בין התוצרים:

תכנית חינוכית

תכנית לימודים

כתיבת תוכן 

מומחיות בביצוע תחקירי תוכן וניתוח תוכן, כתיבת תוכן והנגשת ידע לקהל קוראים.
 
בין התוצרים:
מאמרים
תיקי תוכן
חוברות מידע
 מאגרי מידע 

קורסים והכשרות מקצועיות

מומחיות בניתוח וכתיבת הגדרות תפקידים, מיסוד תהליכי כניסה לתפקיד ופיתוח הכשרות לעובדים חדשים והכשרות לעובדים ותיקים.
בין התוצרים:
הגדרות תפקיד

קורסי הכשרה מקצועיים

תרגילים ומבחני הסמכה

תכניות כישורים ושיפור מיומנויות 

מחקרים ארגוניים ומיסוד ידע

תחקיר, בחינה והערכה של תהליכים ארגוניים ותוכניות.
מידול תהליכי עבודה ומיסוד ידע.

בין התוצרים:

מדריכי הפעלה

מודלים לעבודה

דוחות הערכה

ספרי מחקר

הנחייה פדגוגית וחינוכית

הנחיית מנהלים וצוותי הוראה והדרכה לתהליכי הוראה והדרכה ולפיתוח תוכניות לימודים.
ליווי תפקידים: מנהל והצוות החינוכי.
 
בין התוצרים:
תפיסת תפקיד מנהל הדרכה וצוות הדרכה
תוכנית הדרכה ארגונית
השתלמויות מורים וצוותי הדרכה
פיתוח והעצמה של צוותי הוראה והדרכה
Please reload

bottom of page